E-podpis

Podpis elektroniczny kwalifikowany

E-podpis CenCert

Łatwe i szybkie narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów

W końcu z możliwością odbioru w Zakopanem!

Features

Gdzie stosuje się kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany ma zastosowanie w wielu dziedzinach – wszędzie tam, gdzie istotna jest wiarygodność i autentyczność informacji

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert to łatwe i szybkie narzędzie do podpisywania dokumentów i umów, które mają formalną i pełną moc prawną.

Czy dokumenty Użytkownika są bezpieczne?

Wraz z oprogramowaniem PEM-HEART użytkownik otrzymuje m. in. ochronę integralności treści, zapewnianą poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to:

- nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób podpisywania dokumentów (plików elektronicznych),
- potwierdzenie wiarygodności nadawcy (identyfikacja tożsamości),
- gwarancja integralności treści,
- bieżąca informacja o zmianie w dokumencie po jego podpisaniu.

Zastosowanie podpisu kwalifikowanego

- w działalności biznesowej, m. in. przy zawieraniu umów, składaniu zamówień, uczestnictwie w aukcjach i przetargach
- w świadczeniu usług medycznych,
- w kontaktach z administracją i urzędami,

Content
rSign – kwalifikowany podpis elektroniczny “w chmurze”

rSign to najnowsze rozwiązanie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego udostępnione przez Centrum Certyfikacji CenCert. Dzięki niemu masz dostęp do łatwego i szybkiego narzędzia do elektronicznego podpisywania wszelkich dokumentów i umów, tak jak przy tradycyjnym podpisie elektronicznym – wszystko przy zachowaniu pełnej mocy prawnej.

Posiadając podpis elektroniczny rSign w sposób komfortowy zoptymalizujesz swoją codzienną pracę, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

previous arrow
next arrow

CenCert podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny w codziennym biznesie jest zjawiskiem powszechnym i naturalnym, dlatego też już tak na stałe obecnym z przedsiębiorcami na całym świecie.

Dzięki internetowi kontrahenci wielu branż mogą ze sobą współpracować bez względu na  odległość. Dzieje się tak, ponieważ takie działania wspomaga między innymi e-podpis. Co za tym idzie pozwala to finalizować ważne przedsięwzięcia bezpośrednio zza swojego biurka i bez wychodzenia z biura.

Kwalifikowanym dostawcą usług zaufania. Funkcjonujemy w ramach firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (grupa kapitałowa COMP S.A.). Oczywiście naszym głównym produktem jest podpis elektroniczny, ale w naszej ofercie Klient znajdzie także pieczęć elektroniczną, znaczniki czasu. Oferujemy również certyfikaty do Węzła krajowego, ale także karty i akcesoria do CEPiK.

Podstawą prawną świadczenia kwalifikowanych usług CenCert jest w szczególności eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014) oraz ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Gwarantujemy, że podpis elektroniczny CenCert jest bezpieczny, funkcjonalny i przyjazny użytkownikom.

Image
Image

Podpis elektroniczny kwalifikowany w chmurze – rSign

Zestaw podpisu elektronicznego obejmuje:

  • Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
  • Aplikację PEM-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego, biblioteki Encard (PKCS#11, CSP) do obsługi wirtualnej karty – do pobrania ze strony WWW.
  • Aplikację na telefon komórkowy rSign by CenCert do potwierdzania składanych podpisów – do pobrania ze sklepu Play lub App Store

Kwalifikowana usługa jest świadczona zgodnie z aktualną wersją Polityki dla kwalifikowanych usług zaufania.

Niniejszy produkt wymaga potwierdzenia tożsamości przez Inspektora CenCert

Image

Podpis elektroniczny kwalifikowany na karcie

Zestaw podpisu elektronicznego obejmuje:

  • Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
  • Kartę procesorową (karta duża lub w formacie SIM), posiadającą certyfikat bezpieczeństwa QSCD zgodnie z eIDAS.
    Karta procesorowa musi być używana w czytniku kart procesorowych.
  • Aplikację PEM-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz biblioteki (PKCS#11, CSP) do obsługi karty – do pobrania ze strony WWW.

Kwalifikowana usługa jest świadczona zgodnie z aktualną wersją Polityki dla kwalifikowanych usług zaufania.

Niniejszy produkt wymaga potwierdzenia tożsamości przez Inspektora CenCert

Podpis elektroniczny i jego zastosowanie

Polska bezgotówkowa Zakopane

PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Wielu Przedsiębiorców zastanawia się czym jest i kogo dotyczy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz jak ma się do tego e-podpis do JEDZ? Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (popularnie nazywany JEDZ) to standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Progi te są różne w zależności od przedmiotu zamówienia oraz rodzaju zamawiającego.
Polska bezgotówkowa Zakopane

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Ten sposób rejestracji sprawozdań jest już wymagany ustawowo. Wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej. Nieodzowny do tego jest podpis kwalifikowany, aby sprawozdanie do KRS zostało złożone we właściwy sposób. Można także zrobić to z profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS.

Polska bezgotówkowa Zakopane

e-DEKLARACJE

Do przesyłania deklaracji podatkowych bezpośrednio z portalu e-deklaracje osoba upoważniona do składania e-deklaracji (z wykorzystaniem e-podpis) powinna nabyć zestaw do e-podpis zawierający: certyfikat kwalifikowany, kartę kryptograficzną, czytnik kart.
Polska bezgotówkowa Zakopane

GIIF

Cencert oferuje podpis elektroniczny do wykorzystania podczas relacji z GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Instytucja ta wdrożyła system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Polska bezgotówkowa Zakopane

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Wystawiane zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystanie narzędzia jakim jest e-podpis znacznie usprawnia codzienną pracę lekarzy.

Polska bezgotówkowa Zakopane

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mogą sporządzać dokumentację medyczną w formie elektronicznej, zatem podpis elektroniczny staje się coraz bardziej powszechny.

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).

Polska bezgotówkowa Zakopane

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W ramach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) wprowadziła możliwość przeprowadzania przetargów i aukcji drogą elektroniczną. W tym przypadku dwa elementy: podpis elektroniczny i aukcje w pełni odpowiadają na wskazaną ustawę.
W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.
Polska bezgotówkowa Zakopane

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników. Dane w postaci omawianego formularza mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line, ale muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami. Rozwiązanie jakim jest podpis elektroniczny dla JPK ułatwia codzienną pracę.

Polska bezgotówkowa Zakopane

APTEKI

W Aptekach podpis kwalifikowany stał się już powszechnym zjawiskiem. Apteki muszą przekazywać dane o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W związku z tym apteki i inne podmioty farmaceutyczne potrzebują certyfikaty kwalifikowane dla osób reprezentujących podmiot oraz certyfikaty niekwalifikowane do autoryzacji przesyłanych raportów.

Polska bezgotówkowa Zakopane

GEODEZJA

Kwalifikowany podpis elektroniczny w geodezji – zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego każda dokumentacja powstająca w wyniku prac branży geodezyjnej docelowo powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie geodezji i kartografii oraz wspieranie informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Polska bezgotówkowa Zakopane

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Program jest bezpłatny.

Polska bezgotówkowa Zakopane

BUDOWNICTWO

Od 1 lipca 2021 roku budownictwo przekroczyło kolejny etap cyfryzacji. Jest szybciej, łatwiej, bez ton akt, ich drukowania, czy bindowania; jest więc także bardziej „eko”. Za wdrażanie cyfryzacji w budownictwie odpowiada Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).
Firma informatyczna Zakopane

Gambit s.c. / Firma Informatyczna
ul. Kasprowicza 20/10
34-500 Zakopane

NIP 7361741454

Dane kontaktowe