Urządzenia ONLINE - ulga na zakup

W rozporządzeniu o ustawie VAT z 1 maja 2019 r. zawarto warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot poniesionych na zakup kasy fiskalnej kosztów. Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży i zakupią kasy ONLINE, będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Zwrot kierowany jest do podmiotów, które:

1. Rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online. Chodzi tu o podmioty zaczynające działalność na kasach fiskalnych.

2. Zostały zobligowane zapisami uchwały do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią na rejestrujące online ze względu na charakter prowadzonej działalności od dnia:

1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

1 stycznia 2021 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

1 lipca 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

O zwrot kwoty podatnik może się zwrócić do US już w następnym miesiącu po zafiskalizowaniu i rozpoczęciu rejestracji na kasie online - do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty całości kwoty za zakup kasy oraz raport miesięczny z kasy fiskalnej.

Oceń Artykuł

0 Oceny (0)

Artykuły Powiązane

Firma informatyczna Zakopane

Gambit s.c. / Firma Informatyczna
ul. Kasprowicza 20/10
34-500 Zakopane

NIP 7361741454

Dane kontaktowe